26 December 2011

"Kersfees is 'n Christusfees"

"Vir ons as Christene, vier ons tog Kersfees as 'n Christusfees, 
en meer nog as 'n familie saamtrek.  Verder vier ons elke dag,
 Jesus Christus as die Here van ons lewe, 
want hierdie eeu is die eeu van die Kerk, Sy Kerk 
- die Perel wat Hy kom haal"
Is jy reg, my vriend?

"Kersfees wense" - Johannes Swanepoel

No comments:

Post a Comment